Site logo
 • Wedding Photographer Malaysia
 • Wedding Live Band Malaysia

Shila and the Wedding Songs

Winning the hearts of the judges and garnering the most votes beating the other contestants, Shila Amzah became the winner of reality singing talent show, Asian Wave 2012 held in Shanghai. The young Malaysian singer was also the runner-up in Malaysia’s very own reality singing competition, One in a Million in 2008 when she was only 18 years old. Ayu took home the first prize that season. My husband showed me a video of her performance in the preliminary round shared on Facebook, I thought she was really charismatic and she looked kinda cute.

I pick the song she sang in the qualifying round “Forever Love” originally sung by Lee Hom. This song is all about love that will last a lifetime, what other song is more relevant for weddings! The close to perfect pronunciation and melodious rendition of the Chinese song left the judges dropped their jaws in awe.

List of Wedding Songs

Forever Love (with pinyin)

爱 你   不 是  因  为  你 的 美  而 已
ài nǐ   bú shì yīn wèi nǐ de měi ér yǐ
我 越  来  越  爱 你
wǒ yuè lái yuè ài nǐ
每  个 眼  神   触  动   我 的 心
měi gè yǎn shén chù dòng wǒ de xīn
因  为  你 让   我 看  见   forever
yīn wèi nǐ ràng wǒ kàn jiàn forever
才  了   解  自 己
cái liáo jiě zì jǐ
未  来  这  些  日 子   要  好  好  珍   惜
wèi lái zhè xiē rì zi   yào hǎo hǎo zhēn xī
爱 我 有  些  痛   苦   有  些  不 公   平
ài wǒ yǒu xiē tòng kǔ   yǒu xiē bù gōng píng
如 果  真   的 爱 我
rú guǒ zhēn de ài wǒ
不 是  理 所  当   然  的 决  定
bú shì lǐ suǒ dāng rán de jué dìng
感  到  你 的 呼 吸 在  我 耳 边
gǎn dào nǐ de hū xī zài wǒ ěr biān
像    微  风   神   奇
xiàng wēi fēng shén qí
温  柔  的 安 抚   我 的 不 安 定
wēn róu de ān fǔ   wǒ de bù ān dìng
所  以 我 要  每  天   研  究    你 的 笑   容
suó yǐ wǒ yào měi tiān yán jiū   nǐ de xiào róng
ooh… 多  麽 自 然
ooh… duō me zì rán
love forever love forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
爱 情   是  场    最  美  最  远   的 旅 行
ài qíng shì chǎng zuì měi zuì yuǎn de lǚ xing
沿  途 雨 季 泥 泞
yán tú yǔ jì ní nìng
偶 尔 阻 碍 我 们  的 前   进
óu ěr zǔ ài wǒ men de qián jìn
感  到  你 的 体 温  在  我 怀   里
gǎn dào nǐ de tǐ wēn zài wǒ huái lǐ
像    阳   光    和 熙
xiàng yáng guāng hé xī
巧   妙   的 融   化    我 的 不 安 定
qiǎo miào de róng huà   wǒ de bù ān dìng
不 可 思 议   证    明   我 爱 你 的 理 由
bù kě sī yì   zhèng míng wǒ ài nǐ de lǐ yóu
ooh… 多  麽 自 然
ooh… duō me zì rán
forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
你 感  动   的 眼  睛     我 沉   默 的 声    音
nǐ gǎn dòng de yǎn jing   wǒ chén mò de shēng yīn
彷   佛 就  是  最  好  的 证    明
páng fú jiù shì zuì hǎo de zhèng míng
就  让   我 再  说   一 次  I love you oh..
jiù ràng wǒ zài shuō yī cì  I love you oh..
直  到  永   远    forever love
zhí dào yóng yuǎn  forever love
forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
forever love forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
forever love

“I dare you to let me be your, your one and only” are some of the words in the next wedding song I am recommending to you, “One and Only” by Adelle. Shila presented the song with a lot of passion at Awal and Scha’s wedding. She was accompanied by beau Sharnaaz Ahmad both looked striking in bright orange Malay traditional clothes.

shila wedding song
(Left:) The orange couple Shila and Sharnaaz attending the wedding of (Right:) Scha and Awal where Shila performed “One and Only”. Awal Ashaari was one of the hosts of “One in a Million” singing show.

Source: budiey.com

One
And Only

You’ve been on my mind
I grow fonder every day,
Lose myself in time
Just thinking of your face
God only knows
Why it’s taken me so long
To let my doubts go
You’re the only one that I want

I don’t know why I’m scared, I’ve been here before
Every feeling, every word, I’ve imagined it all,
You never know if you never try
To forgive your past and simply be mine

I dare you to let me be your, your one and only
Promise I’m worthy to hold in your arms
So come on and give me a chance
To prove that I’m the one who can
Walk that mile until the end starts

If I’ve been on your mind
You hang on every word I say
Lose yourself in time at the mention of my name
Will I ever know how it feels to hold you close?
And have you tell me whichever road I choose you’ll go

I don’t know why I’m scared ’cause I’ve been here before
Every feeling, every word, I’ve imagined it all,
You’ll never know if you never try
To forgive your past and simply be mine

I dare you to let me be your, your one and only
I promise I’m worthy to hold in your arms
So come on and give me a chance
To prove that I’m the one who can
Walk that mile until the end starts

I know it ain’t easy, giving up your heart
I Know it ain’t esay, giving up your heart

(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)
I know it ain’t easy, giving up your heart
(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)
I know it ain’t easy, giving up your heart
(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)
I know it ain’t easy, giving up your heart
(Nobody’s perfect, trust me I’ve learned it)
I know it ain’t easy, giving up your heart

So I dare you to let me be your, your one and only
I promise I’m worthy to hold in your arms
So come on and give me a chance
To prove that I’m the one who can
Walk that mile until the end starts
Come on and give me a chance
To prove that I’m the one who can
Walk that mile until the end starts. 

They say bad boys get the girl, I say boy with a sense of humor gets the girl. We want to be the center of attraction, be pampered by his care and jokes. Women often fall for men who make them happy, don’t they? Here’s a sweet tune, “Make Me Smile”.

Buat Aku Tersenyum

Datanglah sayang, dan biarkan ku berbaring
Di pelukanmu, walau untuk sejenak
Usaplah dahiku, dan ‘kan ku katakan semua

Bila ku lelah tetaplah disini,
jangan tinggalkan aku sendiri
Bila ku marah, biarkan ku bersandar,
jangan kau pergi untuk menghindar
Rasakan resahku, dan buat aku tersenyum
Dengan canda tawamu, walaupun ‘tuk sekejap
Kar’na hanya engkaulah, yang sanggup redakan aku
Kar’na engkaulah satu-satunya untukku,
dan pastikan kita s’lalu bersama
Kar’na dirimulah yang sanggup mengerti aku,
dalam susah ataupun senang

Bridge:
Dapatkah engkau s’lalu menjaga ku
Dan mampukah engkau mempertahankan ku

 • Comments are closed.

 • MAKEUP ARTIST

  bridal makeup artist KL

  bridal makeup artist Malaysia

  WEDDING LIVE BAND

  Wedding live band Malaysia


  VENUE

  sky wedding Malaysia

  garden wedding Malaysia